Съновник или как да разгадаем нашите сънища.

Като осмисляме на мъчителните сънища съдържанието, ние обръщаме внимание на онези аспекти от живота си или характера, които по някаква причина сме пренебрегнали или потиснали, и така възможността си осигуряваме със самите себе си в мир да живеем. Сънищата на повърхността изваждат всичко онова, което ни плаши и притеснява и ни помагат чрез съновник от вътрешното напрежение така да се разтоварим и всички психически смущения да избегнем, които да последват биха могли: депресии, умора, неврози, фобии, агресивно поведение и др.

И докато тълкуването на сънищата е все още твърде спорна материя, на съня механизмът, е вече разгадан, макар и в най-общ план. Какво след като заспим се случва точно? В будно състояние човешкият мозък чрез сетивата си от околния свят картини и образи възприема, а чрез съновник се опитваме тълкувания да намерим. По време на сън не работят сетивата. И понеже умът външна информация не получава, той трябва връзката между съзнанието и подсъзнанието да използва, модела на заобикалящия го свят за да сглоби. А подсъзнанието субективни данни складира като желанията, страховете, очакванията и други. Ето защо насън картините, които виждаме, са много различни често пъти от заобикалящата ни реално действителност.

По време на сън в покой се намира човешкото тяло. Всички в организма жизнени процеси се забавят. Сънят не е абсолютно пасивно състояние, чрез което от реалния свят се откъсваме и преминаваме в света на сънищата. Мозъкът запазва активността си, която в зависимост от различните фази варира, през които сънят преминава. Според учените са основно две тези фази: на бързия и на бавния сън. По време на бавен сън обмяната на веществата са изключително забавени, също и дишането, съзнанието почти никаква дейност не извършва, мозъкът не помни дали е сънувано и няма какво да се ровим в съновник да търсим тълкувание на нещо, което ни е смътно в спомените кога сме сънували и какво.

По време на бързия сън е динамично и неравномерно дишането, увеличава се кръвното налягане, на високи обороти работи мозъкът, почти както в будно състояние – в тази фаза сънищата идват. Парадоксален е фактът, че тялото е изключително отпуснато в същия този момент и се намира в сънна парализа. Дейността на мозъка е много близка обаче с тази в будно състояние. Ето защо сънищата понякога изглеждат реални – те са такива от гледна точка на мозъка и в такива случаи търсим в съновник тълкуване на сънуваното.