Такси при продажбата на имот

При закупуване на имот трябва да се заплащат определени такси, които обикновено не се споменават в обявените цени на имотите, но трябва да бъдат предвидени от купувача, като допълнителен разход.

Еднократни такси – задължителни разходи, които се правят при покупко-продажба на недвижим имот и включват данък за придобиване на имущество по Закона за местните данъци и такси и такса вписване, както и нотариална такса. Те се определят въз основа на договорената сума на сделката.

Местни данъци и такси – това е данъка, който се плаща към общината по местоположение на имота. Този данък е около 2% от стойността на имота, вписана в Нотариалния Акт. Всяка община има право сама да определят размера на този налог. За София (2009 г.) например, този данък е в размер на 2,5%.

В практиката, този данък по-често се изчислява на база на данъчната оценка на имота. Причината е, че обикновено, тя е по-ниска от пазарната стойност на недвижимия имот и по този начин се спестява плащането на по-висок данък.

Такса за вписване – 0,1% от удостоверения материален интерес.

Нотариални такси според удостоверявания материален интерес – изчисляват се по следната таблица:

—————————————————————————————————-
Материален интерес (в лв.)                Нотариална такса (в лв.)

до 100                                           30 101 – 1000                                    30 + 1,5% за горницата над 100 лв 1001 – 10 000                             43,50 + 1,3% за горницата над 1 000 лв 10 001 – 50 000                          160,50 + 0,8% за горницата над 10 000 лв 50 001 – 100 000                        480,50 + 0,5% за горницата над 50 000 лв 100 001 – 500 000                      730,50 + 0,2% за горницата над 100 000 лв над 500 000                                 1530,50 + 0,1% за горницата над 500 000 лв, но не повече от 6000 лв

—————————————————————————————————-