Талантът – пряко свързан с хобито и интересите на личността

„Талантът” (качествата) е вроденият и повтарящ се модел на мислене, на чувстване, на поведение, който вие използвате продуктивно в работата и живота си. Талантът не е непременно свързан с изкуството – да рисуваш и пееш добре. Талант също така може да бъде способността ти да общуваш с лекота с хората и да си създаваш нови приятелства, да смяташ бързо и да виждаш решението на задачата преди другите да си представили самата задача. Има седем вида гениалност:

(1) Словесна-лингвистична

(2) Числова

(3) Пространствена

(4) Физическа

(5) Интра- персонална

(6) Интер- персонална

(7) Свързана с обкръжението.

Всяко дете несъмнено проявява интерес към една или повече области. Това, което детето Ви прави с лекота, бързо, успешно заучава и към което проявява интерес е именно неговият талант/ даровитост. С малко повече наблюдателност това може да се забележи от всеки родител. Важно е в този момент то да бъде сериозно насърчавано, подпомагано и стимулирано за творчески изяви. Но най-важното се оказва труда на детето.

Специалистите казват, че когато се учите на познания или умения, е възможно да се отключат нови здрави мозъчни връзки, при това с невероятна скорост.  Излиза, че поведението на всеки човек, както и талантите му (качествата му) зависят от синапсите.

Освен интересите на детето и лекотата, с която прави някой дейности има и други индикатора за таланта му. Наблюдавайте: спонтанните му реакции в различни ситуации; нещата който иска или не иска да прави или това, което му носи най-голямо удоволствие. Наблюдавайте детето си докато играе. „Всички незадоволени нужди на въображението, на спекулацията, на изследването намират своето удовлетворение в игровата дейност”. Понякога децата инстинктивно се насочват към нещата, които ги привличат и ги изучават, експериментират и изследват.

HTML Version:

Text Version:

Талантът – пряко свързан с хобито и интересите на личността

Article Url: