Твърдата лихва би оскъпила потребителския кредит

Новите промени в закона за потребителския кредит задължават банките да не променят лихвите, ако предварително не са уведомили кредитополучателите за условията, при които щe става това. Според главният изпълнителен директор на „УниКредит Булбанк“ Левон Хампарцумян, ако лихвата няма да се променя за целия период на кредита, това би оскъпило потребителския заем.

По този начин има краен вариант банката да калкулира още в самото начало евентуалния риск, който би могъл да настъпи, поясни Хампарцумян. Според него това все пак е краен сценарий и оскъпяването ще е минимално.

Изискванията на Закона за потребителския кредит повеляват всяка кредитна институция да оповестява публично основата, на която изчислява лихвата, като обикновено това е базова стойност увеличена с надбавка. Базовата стойност е например лихвата на европейските парични пазари EURIBOR. Тя е променлива, но е публично достъпна и всеки клиент може да я провери във всеки един момент, обясниха експерти от банковия сектор. Надбавката също е променлива и зависи от множество фактори – ликвидност на банките, състояние на икономиката на страната, риск и кредитна история на клиента, качеството на портфейла на банката и т. н. Механизмът за изчисление на лихвите е сложен и няма как да бъде ясен на всички кандидати за кредит, тъй като това е доста сложно изчисление и изисква професионална подготовка, коментира Хампарцумян. Той обаче поясни, че кредитът не е социален инструмент.

Още по темата в: http://www.microfinance-bg.com/news.php