Тенденции в обучението по английски език

По покана на английското издателство Macmillan Bulgaria&Turkey присъствах на ISTEK Schools International ELT Conference 27-28 March 2010 в Истанбул.

Конференцията се проведе в азиатската част на Истанбул в базата на Yeditepe University. Беше насочена към преподаватели по английски език. Турция е необятен пазар на изучаване на английски и се радва на вниманието на големите издателства и авторите на учебна литература. Лекторите бяха предимно представители на англоезичните страни, но имаше и доста non-native speakers предимно от Близкия изток. На конференцията, лекторите се обединиха около 2 основни тенденции в преподаването на английски език:

1. Нови технологии и интернет – в бъдеще се очаква голяма роля да играят интернет-базирани платформи от типа на Macmillan English Campus или 360 English на CUP. Учителите могат да използват този вид платформа, за да създават упражнения и цели курсове, спрямо индивидуалните потребности на ученика, да контактуват с курсистите в реално време или да задават инвидуални домашни, да се срещат с други преподаватели, да коментират уроци, да създават свои уроци и да използват уроци на колегите си – с две думи всичко, което може да се сетите. За момента чисто практически това се използва като допълнение на традиционния метод на обучение в класната стая, но се вижда как всички работят в тази посока и рано или късно ще получи по-широка употреба. Основните медии споменавани на конференцията бяха Twitter и Facebook. Това изглежда са най-актуалните начини за реклама, контакти с колеги и курсисти и изобщо “a must” за модерния учител по английски език.

2. Съвременни методики за преподаване на английски език – традиционното преподаване на английски (open the brackets, translate the text, etc.) отдавна е загърбено в миналото. На първо място е функционалността на обучението  и уменията които обучаемите придобиват – тоест до каква степен курсистът е способен да се справи в реална езикова ситуация – чисто практически да използва езика в своя услуга или в услуга на работодателя си. Приемат се всички видове английски – US, UK, Australian, New Zealand English, etc., като естествено се очаква точна употреба на езика без да се правят „трагедии” за акцента. С две думи, езикът е инструмент за постигане на цели – образование/бизнес и трябва да се преподава така, че да бъде използваем/функционален още от самото начало на обучението.

Изводите, които се налагат са ясни – преподаването на английски език е продукт, при който академизмът би следвало да бъде заменен от чисто практически умения, като комуникативният метод на преподаване е единственият работещ към този момент.

HTML Version:

Text Version:

Тенденции в обучението по английски език

Article Url: