Трябва ли ми служба по трудова медицина

Мнозина разбират, че е необходимо да са осигурили обслужване на своите работещи от регистрирана служба по трудова медицина едва когато им дойдат на гости от инспекция по труда и един от многото изисквани документи е наличието на договор със служба по трудова медицина.

Трябва да отбележим, че в момента, в който наемете първия са ваш работник на трудов договор, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд, вече сте задължени да му осигурите и обслужване от служба по трудова медицина. Ако сте съдружници и сте подавали декларация по член 15, това не означава, че трябва и да сключвате договор със СТМ.

Дали сте задължени да сключите такъв договор можете да разберете от „Въпроси и отговори за службите по трудова медицина„.

Необходимо е да се уточни, че изразът „наличие на договор със СТМ“ е неправилен. Самият договор удостоверява, че вие сте изпълнили задължението си да осигурите обслужване на вашите работещи от СТМ, с други думи да сте осигурили изпълнението от службата по трудова медицина на редица дейности, описани в Наредба № 3 от 25.02.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

В България има регистрирани над 400 СТМ, някои от които не изпълняват задълженията си както трябва или в техните оферти има скрити допълнителни плащания, затова ви препоръчвам да се запознаете с материала „Какво трябва да е реалното обслужване от служба по трудова медицина„.