Удължен е срокът за връзка на касовите апарати с НАП

Удължен е срокът за връзка на касовите апарати с НАП, но въпреки това, за да се спазят сроковете и до края на месец март 2012 година всички фискални устройства да имат дистанционна връзка с данъчните, по 330 касови апарата в час трябва да се свързват със системата на агенцията. Последните промени в Наредба 18 са обнародвани в Държавен вестник бр.48, от дата 24.06.2011 г., с което се удължава срокът за по-голямата част от регистрираните по ДДС търговци до края на март 2012, когато е и крайният срок за всички останали фискални устройства. Срокът за връзка на фискалните устройства с НАП за регистрираните по ДДС търговци, които извършват търговия на дребно с лекарствени продукти в аптеки и дрогерии се запазва – 31 август 2011г. Остава също и срокът за регистрираните по ЗДДС лица, търгуващи със зърно – не по-късно от 30 ноември 2011г. Националната агенция по приходите съветва да не се изчаква, защото колкото повече приближават крайните срокове, толкова по-дълго ще е времето за технологично свързване на устройствата с информационната система на НАП. В интернет страницата на агенцията има публикуван софтуер, с който всеки един търговец може да провери дали неговият касов апарат може да се доработи, за да отговори на изискванията на новата наредба за отчитане на продажбите с фискални устройства, или ще му се наложи да си купи нов.