Хороскоп за деня

Програмата Horoscope Predictor съхранява във файлове всеки хороскоп за деня и останалите хороскопи, което прави по всяко време данните бързи и лесно достъпни, предоставя възможността в съчетание с табулатори, да се работи едновременно с няколко хороскопа и успоредно с това да се сравняват. Внимание заслужава един нов иновативен модул за изчисление на доминантите в номерологичната карта за дневен хороскоп.

Въпреки, че има развлекателен характер преимуществено, тази програма и за професионални номеролози е полезна, понеже за секунди изчислява вибрации и карти на име и дата на раждане, много време и усилия спестява за математически изчисления на хороскоп за деня. Новата версия въведе нов качествен метод за анализиране наситеността на вибрациите, като създава точна графика за %-ното изражение за доминиране на всяко число до 9, което дава възможност за номерологично диагностициране в детайли. С това за първи път в личностния анализ се дава възможност за изявя на уникалните личностни характеристики и в дневен хороскоп.

Horoscope Predictor има опит с номерология и клиенти, труд и постоянен стремеж за усъвършенстване на предлаганите услуги и увеличаване. Натрупаният опит позволява осъвременяване и облекчаване на целия процес на използване на продукта и регистрация, като виртуално протича и бързо, с ангажименти от страна на клиента максимално спестени, особено за хороскоп за деня. Програмното ядро съобразно най-новите стандарти на Microsoft е разработено и клиентите на трябва да разполагат с операционна система Windows XP или по-нова версия. Дизайнът на програмата е съвместим и пригоден.

С новата версия може да се създава собствен детайлен астрологичен хороскоп, което я прави универсално средство за личностни анализи и дневен хороскоп; също така и създаване на персонален хороскоп от седем страници – да се плануват дните с още много функции. С това нововъведение програмата е най-мощното автоматизирано средство в българската мрежа за създаване на личностни анализи и хороскоп за деня.

В рождената астрологична карта всички слаби места могат да се видят и органи в човешкия организъм. Това дава възможност да се диагностицират своевременно болестите и превантивни мерки да се вземат и усложнения да се избегнат. Благодарение на медицинската астрология и дневен хороскоп може най-добрата форма да се намери за лечение, както и да се избере за хирургически операции най-подходящото време. Хипократ е казал, че онзи, който астрологията не познава, няма право с лечение да се занимава!