Часовниците – разновидности на часовниците

Часовникът е една многофункционална вещ за отчитане и показване на времето. Часовниците служат за отсичане и измерване на времетраенето до дадено събитие или процес и за по-добро планиране на отделните дейности.

Часовниците се делят на много видове. Те не са само ръчни часовници, които масово използване в ежедневието. Има куп други часовници, за които даже може и да не сте чували.

Астраномичният часовник – това е специален часовник, който служи за определяне на разположението между слънцето, луната или зодиакалните съзвездия. Това е часовник с наистина сложен механизъм.

Атомен часовник – това е часовник, който също измерва времето, но използва явлението на атомната физика. Той няма стрелки или механизъм, а по-точно има резонансни честоти и действа чрез поглъщане на електромагнитното излъчване от атомите. Така електроните на атома минават от едно състояние в друго при облъчване с електромагнитно излъчване, но преходите стават само когато излъчването е със строго определена честота. Още по-прецизни устройства за измерване на времето са така наречените оптични атомни часовници, при които се използват преходи в оптичния и близкия ултравиолетов спектрален диапазон.

Часовници – будилници – това са прости механизми, които по подобие на ръчните часовници отмерват време, но тяхната функция е по-скоро да бъдят хората на предварително зададен час.

Воден часовник – Това, разбира се, не е водоустойчив часовник, а часовник за измерване на времето чрез регулиране на потока течност, обикновено вода. Заедно със слънчевите часовници, водните са едни от най-древните часовници, измислени от човека.

Двоичен часовник – Това е оригинален съвременен ръчен часовник който работи по двуична система. Той се състои от колонки осветени и неосветени диоди, като осветените са единиците, а неосветените диоди са нулите. Този часовник трудно се разчита в тъмното.

Джобен часовник – това е часовник, който няма верижка, а е приспособен за носене ежедневно в джоба.

Ръчен часовник – това са часовници, които използваме всекиднешно, като ръчните часовници се делят съответно на кварцови часовници, задвижвани от батерия и механични часовници, задвижвани от силата на пружина, която се навива или ръчно или автоматично чрез движението на ръката.

Пясъчен часовник – това са часовници, без стрелки и механизъм, а единствено чист пясък. Предварително зададено количество пясък преминава от една преграда в друга и когато пясъка се изчерпа, се установява изминалото време.