Ще се санкционират работодатели, ако тормозят служители си

01 Април 2009 | 10:39 | PR Kernel | Новини

От началото на март трудовите ревизори са започнали проучване за нивото на стрес във фирмите, които проверяват. Според директора на Главната инспекцията по труда Гълъб Донев, всеки работодател, който системно тормози подчинените си, ще бъде глобяван в размер до 5000 лева. Инспекторите, проверяващи фирмите, задават стандартизирани въпроси на служителите, с които целят да научат дали те са подложени на голямо напрежение. Част от анкетата е свързана с това дали постоянно им се възлага много работа, с която служителите не могат да се справят. Друга част от въпросите пък касаят отношенията между колегите и това дали те се разбират помежду си. Ако половината работници не се чувстват добре на работното си място заради тормоз, ревизорите ще отчитат високи нива на стрес и отправят предписания към началниците им. Така, ако в дадена фирма има спор между колеги, шефът трябва да се опита да изглади отношенията им, за да могат служителите да се трудят в нормална работна среда. По думите на експерти, ако началниците не вземат мерки, с които да ограничат напрежението в офиса или предприятието, те могат да бъдат наказани с глоба. Идеята е по този начин да се намали нивото на стрес във фирмите, а служителите да работят в по-спокойна и съответно по-здравословна обстановка, смятат още експертите.
По данни на различни международни проучвания трима от всеки четири души са подложени на стрес на работното място. Дали това е така и у нас обаче ще стане ясно в края на месеца, когато инспекцията по труда ще обобщи резултатите от проверките си.

HTML Version:

Text Version:

Ще се санкционират работодатели, ако тормозят служители си

Article Url: