21 MW Калифорнийска централа, пусната в действие за малко повече от 3 месеца.

Най-голямата слънчева централа в Калифорния бе пусната в експлоатация. САЩ – First Solar и NRG Energy започнаха търговската експлоатация на най-големият фотоволтаичен (PV) проект в Калифорния.

First Solar разработи и построи 21MW електроцентрала в Блит, Калифорния, която бе придобита последният месец от NRG чрез дъщерното му дружество NRG Solar.

Електрическата енергия, произведена от слънчевата централа ще бъде продавана на Южно Калифорнийското електроразпределително дружество при условията на подписаният 20-годишен договор за покупка.

Намираща се в окръг Ривърсайд  на около 200 мили източно от Лос Анджелис, централата в  Блит е най-големият тънкослоен проект в Съединените щати и е с пет пъти по-голям капацитет от следващият най-голям проект в Калифорния.

NRG изчислява, че при достигане на предвиденият капацитет , проектът може да задоволява енергийните нужди на близо 17000 домове, докато помага на щата  Калифорния  да изпълни своите цели в областта на възобновяемата енергия. Приблизително 175 души персонал са били въвлечени в рамките на тримесечния период на изграждане и монтаж на модулите и допълнителните съоръжения.

Благодарение на новата централа ще се избегнат около 12000 метрични тона емисии на въглероден двуокис годишно – равностойността на 2200 автомобили, спрени от движение.

HTML Version:

Text Version:

21 MW Калифорнийска централа, пусната в действие за малко повече от 3 месеца.

Article Url: