6 причини защо са ви необходими торове

Съвременното земеделие е немислимо без употребата на торове. В миналото са се използвали само органични или натурални торове, но след индустриалната революция и развитието на технологиите те са изместени от химическите или не органичните торове. Химическите торове от своя страна се делят на два основни вида твърди и течни. Твърдите се нанасят върху почвата и отдават в нея стоите полезни вещества след което растенията ги поемат посредством кореновата си система. Течните се нанасят върху стеблата или листата на растенията. Те се освобождават полезните съставки много бързо и ефекта от тяхната употреба може да се усети почти веднага. Сред най-популярните течни торове са тези на АминоКвилант и Тера-Сорб. Ето и няколко причини защо са ни необходими торовете: 1. Недостига на хранителни вещества в почвата се отразява зле на растенията и те не могат да развият пълния си потенциал. 2. Имат положителен здравословен ефект върху посевите. Предпазват ги от вредители и плевели. 3. Засилват производството на хлорофил и растенията се раззеленяват и растат по-бързо. 4. Заради торовете дадена земя може да се използва за земеделие многократно без да се изтощи почвата. 5. Почвата, която е в саксии много бързо губи хранителните си вещества и трябва често да се наторява.

6. Някои торове могат да въздействат на почвата като я втвърдяват и омекотяват в зависимост от това кое се налага от обстоятелствата.