Bulk SMS

SMS (от английски — Short Message Service, „услуга за кратки съобщения“) e телекомуникационна услуга, предоставяща възможност за изпращане и получаване на текстови съобщения. Приема се, че първият SMS е изпратен от компютър към GSM в мрежата на британската компания Водафон през декември 1992  година.
SMS съобщенията започват да набират широка популярност в началото на 21 век. Забелязвайки набиращата популярност на SMS съобщенията, компании и организации решават че могат да използват този канал за ефективна комуникация и реклама,  достигайки до голям брой потенциали и реални потребители на техните стоки и (или) услуги. Те започват да използват SMS инструмент, чрез който  могат да изпращат неограничен брой SMS съобщения до неограничен брой потребители или групи от потребители. Този инструмент или концепция в SMS съобщенията е познат като Bulk SMS – преведено на български като “ насипни SMS“  или  „SMS на едро“.
Какви са предимствата на Bulk SMS в сравнение с другите традиционни канали на комуникация и реклама – радио, телевизия, интернет, печатни издания?

1. Почти неограниченият обхват на една  Bulk SMS кампания – почти всеки потребител има мобилен телефон (някои дори и два), а GSM покритието е над 90% 2. Цената e в пъти по-ниска в сравнение с други форми на комуникация и реклама 3. Фирми и компаниии, които използват Bulk SMS инструмент могат да се индетифицират пред получателят на SMS освен с име на латиница и с телефонен номер, което е важно за получаване на обратна връзка (feedback) 4. Създаване на неограничен брой групи от потребители – предварително създадени групи от потребители, даващо възможност за по-лесен и бърз начин за адресиране на конкретни съобщения към конкретна група от получатели. Всяка една група от получатели може да бъде променяна или редактирана, както и да бъде изпращано различно съобщение на различни потребители 5.Статус на SMS съобщенията. Подателят на Bulk SMS получава доклад за състоянието на всички изпратени от него SMS съобщения – по този начин може да проверява дали SMS съобщенията са доставени (включително точен час и дата), или не;

6.Дължината на едно SMS съобщение може да бъде до 160 символа(букви, цифри и интервали)