Honda двигателите – гаранция за качество и надежност

Основана през 1948 г., Honda Motor Co. LTD, днес е един от водещите производители на автомобили и най-големият производител на мотоциклети в света. Дружеството е международно признато за своя опит и е лидер в разработването и производството на широка гама продукти, които съдържат високоефективни технологии на вътрешното горене, като се започне от малки двигатели – професионални и за общи цели, коли и специални спортове.

През 2008 г. Honda достигна повече от 19 милиона клиенти по цял свят и се съсредоточава в три основни бизнес направления – мотоциклети, автомобили и двигатели. Следвайки корпоративната стратегия, която подчертава бързина, ефективност, гъвкавост и иновации във всеки аспект от дейността на компанията – от разработването на продукта и производството до търговията – Honda се стреми към постигане на крайната цел за удовлетворяване на своите клиенти.

Чрез световен ангажимент за ускоряване на тази цел, Honda – и многобройните си партньори, които споделят този ангажимент – успяха да създадат глобална мрежа, която се състои от 501 филиала по целия свят. Honda оперира чрез 120 интернационални производствени мощности в 29 страни в чужбина, които доставят продукти на Honda в голяма част от развитите страни по света.