Всичката необходима информация и основни свойства на ароматните масла и хранителните добавки

Значителна част от изследвания подпомагат употребата на ароматни масла като безопасни, преработващи храната добавки. В тази статия ще се наблегне на приложението на ароматните масла като естествени хранителни добавки. В търсене на по-голям кръг от сигурни, натурални методи за обработва на храната, изследователите от цял свят пробват антимикробното влияние на ароматните масла в хранителните продукти. От големия кръг от видове ароматни масла , мащерката и риганът са най-ползвани при редица изследвания и изглежда че те най-много нанасят удар на микробите. Резултатите навеждат на мисълта, че съчетанието от натурални масла върши работа като съчетание и затова е по-ефикасно от употребяването на характерните масла.

Тестовете са били проведени в среди като зеленчуци, които са готови за консумация и мляко. Голяма част фунги и бактерии са били тествани , включително салмонела и lactobacillus. Изглежда, че натуралните масла са са по-резултатни, по- плодородни на протеин, имат ниско pH, имат минимално количество мазнини и са ниско карбохидратни. Голяма популярност в наши дни намират хранителните добавки.

Изследователите слагат акцент и въздействието от възприятията при нееднаквите концетрирани ароматни масла, както и вкуса им и тяхната миризма. В повечето случаи се е установило , че според различните комбинации и концентрации на ароматни масла, се получават не само ефективни резултати които са свързат с унищожаването на бактериите, но и тези, приятни на вкус.