Дигитални маркетингови проучвания

“Времето, отделено за проучване, не е загубено време.”
Сан Тцу, ІV в.пр.н.е. Цитат.

Като студент си спомням, че най-често използваните думи когато се говореше за маркетинг бяха проучванията. Преподавателите постоянно ни втълпяваха колко важни са проучванията в маркентинга. Държал съм и изпит по маркенитгови проучвания. Никога не съм се съмнавял в ползата от проучванията, но винаги съм си мислел, че те са трудно осъществими.

Изключително важно е за всяка организация да има подробна информация за своите клиенти и за пазара в който се развива. Основната цел на маркетинговите проучвания е да се събере и анализира информация за пазара и потенциалните клиент, която е необходима за вземане на управленски решения. Най-често тези решения са свързани с решаването на конкретен маркетингов проблем или за търсене на нови възможности за развитие.

Най-известните методи за маркетингови проучвания са: фокус групи, проучвания по телефон или пощата, лични интервюта, наблюдения, разговори с експерти в бранша и др. Всички те са свързани с инвестиция на доста средства и малко фирми могат да си ги позволят. Самата им организация е много трудоемка, а за някои методи процента на върнати отговори е доста нисък. Допълнителен недостатък например при фокус групите и личните интервюта е, че отговорите са малко подвеждащи, защото ситуациите, в които се провеждат не са реални, а и често участниците са стимулирани финансово, което също изкривява резултатите.

Благодарение на интернет и наличието на сайтове и блогове всяка фирма може да направи маркетингово проучване безплатно или почти безплатно. Има доста сайтове, които предлагат тази възможност. Ето един линк на такъв сайт. Какво представляват тези проучвания? Това са електронни въпросници, в които избираме какви да бъдат въпросите, отворени, затворени, с колко отговора, само един ли е верния или повече и т.н. Доста голям избор има при формулиране на самите въпроси.

Най-хубавото е, че разходите се минимизират, а резултатите се максимизират. Когато се прави проучване по старите методи най-сериозния проблем е да се осигури база данни с респонденти, които да участват в проучването. Необходимо е те да са потенциални клиенти на фирмата и да са ангажирани да участват. Ако това не се постигне информацията, която се събере няма да е от полза за вземането на решения. Респондентът трябва да ползва определен продукт иначе неговите отговори са ненужни на фирмата. Например, аз не слуша радио Веселина и не съм подходящ респондент за маркетингово поручване за това какви предавания да има в програмата на радиото. Често хората недоволстват (съгласен съм с тях), когато техните имена и контакти попаднат в подобни списъци за проучвани без тяхното съгласие. Това си е непозволено навлизане в личния живот на всеки човек. Несъобразяването с личното пространство също води до трудности при проучването.

Ако се използва проучване чрез интернет горните ограничения отпадат. Ако сложим информация на нашия сайт или блог за провежданото маркетингово проучване и обясним достъпно защо провеждаме това проучване и помолим посетителите на сайта да се включат със сигурност голяма част ще се включат. Така се решава проблема с респондентите (хората, които участват в проучването) да ползват продуктите ни и да са ангажирани с нашата фирма. Щом са посетили сайта ни значи се интересуват от нашия продукт и са мотивирани да проучат ние с какво можем да им предложим. Още повече, че те в момента са под влияние на впечатление, което сме предизвикали в тях. Имали са възможност да разгледат сайта, проудктите, цени, информация за фирмата т.е. те имат вече формирано мнение за нас. Това е реална ситуация и информацията, която те дадът ще е изключителн точна.

Може да получим информация за това как са ни открили, харесват ли сайта ни, лесно ли откриват това, което търсят, какво мислят за цените, какво впечатление сме оставили в тях, как са се държали хората, с които са говорили от офиса/магазина, какво харесват в нашия продукт и какво не, защо го купуват, различни предложения за подобряване на работата и самия продукт, дори директо можем да ги попитаме дали биха купили от нас и защо и т.н. и т.н. Хубавото е, че хората които се включат наистина са ангажирани, защото никой не ги е принуждавал да участват и отговорите няма да са от типа: „отговорих колкото да ми се махнат от главата тези досадници“. Положителните и отрицателните отговори ще са верни, защото участниците са се включили по свое желание и можем да им вярваме.

Допълнително улеснение е, че цялата информация се запазва автоматичво в екселска таблица или под формата графики, която след това може да се анализира според нуждите ни. Това спестява доста хамалогия при анализиране на резултатите.

Не знам дали сте опитвали да направите маркетингово проучване по интернет, но бих искал дави помоля да споделите своя опит и мнение. Аз съм правил такова проучване и резултатите потвърдиха горните ми предположения. Научих доста информация, за която само подозирах, а и неща, за които не бях се сещал.

Блога по маркетинг на Стефан Русев