До заложни къщи прибягват най-вече хората с кредити

Тревожната статистика показва, че много български семейства плащат вноските си по ипотечните кредити с пари, получени срещу залог в заложни къщи. Оказва се, че заложните къщи спасяват домовете на много хора, които след тежката икономическа и финансова криза трудно успяват да си плащат кредитите. Получава се един омагьосан кръг, от който спасение няма. Един кредит обикновено води до втори кредит, след това до рефинансиране и обединяване на изтеглените кредити в един. А ако останете без работа, тогава ви остава единствено да заложите вещите си. От тази гледна точка, хората от малцинствата купуват само злато, което могат да използват като разменна монета във всеки един момент. Златото никога не губи стойността си, дори напротив, цената му непрекъснато расте. През последните години точно хората с кредити стоят в основата на увеличеното търсене на заложните къщи. Половината от тях са редовни клиенти и залагат всеки месец едни и същи вещи, за да си платят вноските. Както знаем, лошите кредити се увеличават, а покупателната способността на населението намалява. Заложните къщи се явяват катализатор на погрешно взетите решения, неразумно големите харчове и покупката на скъпи вещи, които не можем да си позволим. Не са редки случаите, когато стоките на изплащане стават причина за залагане на вещи. И благодарение точно на тези заложни къщи, много хора успяват да си изплатят оставащите вноски.