Дупките по пътищата

Проблема с дупките по-пътищата у нас се увеличава всеки ден. Те често стават причина за катастрофи с пагубен край. Ако при асфалтирането на улиците и кърпенето на дупки се използва правилна пътно-строителна техника и не се пестят пари от бюджета на държавата за закупуването или наемането на такава, положенито би изглеждало по друг начин. Същото това се отнася и за ремонта на нашите дворове. Популярността на уплътнителната техника и нуждата от нея нараства всеки ден. Тя е ключов фактор за продължителността и качеството, независимо дали при ремонтиране на обществен път, на вътрешния ни двор или при строенето на автомагистрала. Неравностите по пътя и потъванията крият рисковете, които са резултат от неправилното уплътнение. По този начин не само ефекта след ремонтирането на даден проект е по-кратък, но и разходите се увеличават многократно. Предлагам Ви следният пример за неправилно уплътнение, който не е толкова широкомащабен като проблема с дупките по пътищата на родината ни, но е от значение за всеки собственик на имот. Трамбовка (пачи-крак) или виброплоча (вибродъска). Това са идеалните машини за компактирането и уплътнението на пясък, земя, кърпене на асфалтови дупки или обратен насип. За по-силен удар и по-добро утъпкване се използва трамбовката. За равномено разтилане на земна маса и заравняване по-често използвана е виброплочата.

Ако поставите павета в двора на къщата си и не използвате виброплоча или трамбовка, зависимост от повърхността върху която ги полагате, какво би последвало: