Екологично ориентирано миене на автомобил

Малко хора си дават сметка, че самостоятелното миене на кола пред дома им е едно от вредните от екологична гледна точка действия, които биха могли да предприемат.

За разлика от водата използвана у дома, която се влива директно в канализацията или в септична системи и в последствие се подлага на обработка, преди да се изхвърли в околната среда, това, което сваляте от колата си отива направо в земята, а от там в крайна сметка директно в реки, потоци, поточета и влажните зони, където трови водните организми и нанася множество вреди на екосистемата. В крайна сметка, тази вода е замърсена с твърди частици от отработените газове, масла, бензин, петрол и други, а и не на последно място и самите химически активни препарати, които се използват за миенето, също са вредни.

Специфично за нашата мила родна картинка е прахта, която се стели навсякъде в градовете ни и която внасяме директно и у дома си.

От друга страна, законодателно са налице редица изисквания към търговските автомивки по отношение на неизползването на питейна вода, отпадните води, тяхното предварително обработване преди да се изхвърля обратно в канализационни системи и други.

В множество държави се ползват компютърно контролирани системи, професионални водоструйки и пароструйки под високо налягане, които намалят използването на вода. При най-професионалния подход, използваната вода се рециклира и повторно се използва.

Според статистиката на Международната асоциация на търговските автомивки се съобщава, че средните стойности вода, които се използват при професионално измиване са около и по-малко от 45 литра на автомобил. Направете си една проста сметка, колко вода се използва, като знаете, че само регистрираните в София автомобили са около 850 000 броя.

Мисли зелено, когато миеш автомобила си.

Един от начините да се избегнат проблемите със домашното почистване е да се измие колата, използвайки различните безводни формули, които са на разположение на пазара и които са особено удобни за почистване на място и се прилагат директно чрез спрей и изтриване с микрофибърни кърпи. Друг работещ вариант е да се обадите на фирма, която предлага подобна услуга. Резултатите от едно такова почистване, което си има своите предимства и недостатъци може да видите на страниците на www.carcarebg.net