Задължителният списък на всеки преводач

Всеки преводач трябва да има точен списък с нещата, които да провери след като преведе даден текст. Това е необходимо, за да е сигурен, че всичко е точно и клиента ще получи добре оформен и точен превод. Този списък трябва да съдържа, най-малко следните точки:

1. Проучване на терминологията – Когато се съмнявате, направете проверка за значението на термина! (Дори и да не се съмнявате е хубаво да направите проверка и то поне два пъти.)

2. Редактиране – Проверявайте превода с оригинала, изречение по изречение. Важно е смисъла да е отразен точно.

3. Прочитане на превода – Преводът чете ли се гладко и звучи ли естествено? Винаги разпечатвайте преводите си и ги прочитайте от хартия, не от монитора на компютъра.

4. Форматиране – Разположението на преведения текст, същото ли е като това на оригинала. Пресъздадохте ли таблиците, фигурите и т.н, на точното им място.

5. Проверка на правописа – Това е абсолютно задължително при преводи!

6. Двойна проверка при превръщането на мерни единици, температура, валута и т.н.

7. Доставяне – Уверете се, че преводът е в изисканата от клиента форма и е представен на време.

8. Молба за потвърждение за получаване на превода от страна на клиента.

Статията е предоставена от преводаческа агнция Нов Век.