Запазването на нашите продукти- замразяване на плодове и зеленчуци.Кои са някои от методите?

Големината на материала е определящ показател при избора на технологичен вариант на замразяване.

При осъществяване на замразяването в притиснати обстоятелства – солозамразяване.

Материалът се прилага за директно изразходване или като полуфабрикати. При соло замразяването се предлагат в перфектно състояние плодове с правилна форма, еднакви размери, запазена цялост които се характеризират с издръжлива консистенцяи и цялостен цвят.

Замразяване в кутии

Използвайки този начин се заледяват част от продукцията за свежо изразходване като такива са гарнитурите. В кутии се смразяват по-свежите и в добро състояние плодове като исканията е за едни и същи размери, за равност и безпогрешна форма са занижени при положение че се оприличат със солозамразяването.

Осъществяване на смразяването в блокПродуктите са направени метални кутии, бурета и полиетиленови пликове. Използва се за продукция която не е цяла еднакъв цвят и несходни пропорции.

Способи и организация на заледяването

Основен показател , с който се определя края на прогреса назамразяване – това е t°С в центъра на плода.
В зависимост от вида на изстудяваната среда замразяването може да бъде осъществено чрез различни методи.

Предимства, които ни предоставя солозамразяването ( шоково замразяване ):

Бързо протичане на процеса.

Добра визия на изделието, което бива заледявано

При изсушаване нивото на фирата е занижено

Апарата е достъпен за обслужване

Висока производителност и голяма ефективност

Някои от недостатъците на шоковото замразяване:

Скъп метод

При някои продукти може да се получи напукване в най-горния слой