Захарният диабет и сърдечно-съдовите заболявания вървят ръка за ръка.

Захарният диабет е съществен рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания( ССЗ).Това се отдава на ускорената атеросклероза на кръвоносните съдове на сърцето.Тя се развива в по-ранна възраст и прогресира по бързо при диабетици. Според проучвания риска от смърт в резултат на ССЗ при диабетици е 2.58 за мъже и 1,85 при жени,в сравнение с останалото население. Рискови фактори за ССЗ при пациенти със захарен диабет: 1. Възраст,пол,етническа принадлежност; 2. Артериална хипертония; 3.Тютюнопушене; 4. Андроиден тип затлъстяване (затлъстяване в областта на корема и ханша); 5. Други съдови заболявания; 6. Диабетна ретинопатия (очите са едни от прицелните органи на увреждане от диабета, заедно с сърце,мозък,бъбреци и малки кръвоносни съдове); 7. Хиперхликемия(високо ниво на глюкоза в кръвта); 8. Албуминурия(високо ниво на белтъци отделени с урината); 9. Бъбречна дисфункция; 10. Дислипидемия; 11. Инсулонова резистентност;

12. Хиперкоагулабилитет(висока степен на съсирваемост на кръвта).