За световния пазар на климатична техника

Световният пазар на климатична техника все повече се разширява. Съвременната технология при производството на тази техника позволява тя да отоплява ефективно и при много ниски минусови температури, задържащи се месеци наред, които са характерни за някои области и да охлаждат при постоянно високи температури на околната среда, характерни за много страни в света. Съчетаването на функцията охлаждане и функцията отопление, както при никоя друга техника се дължи на специалния й принцип на работа.

Климатичната система има агрегат – компресор, който повишава налягането на хладилния агент и поради това, фреонът циркулира в системата, като поглъща топлина, когато се изпарява и отделя топлина, когато кондензира. Преминава от газообразна в течна форма и обратно посредством кондензатора. Климатичната система съдържа терморегулиращ вентил, който променя температурата на хладилния агент преди изпарителя.

В режим охлаждане се извършва следния процес:
Фреонът в газообразно състояние и ниско налягане от изпарителя постъпва в компресора. Компресорът засмуква и нагнетява фреона като повишава налягането и температурата му,от там преминава в кондензатора. Фреонът отдава топлината на въздуха. От кондензатора фреонът преминава през терморегулиращия вентил, където започва да се изпарява, защото температурата и налягането му са се понижили. Постъпвайки в изпарителя започва да поглъща топлината от въздуха в помещението, от където отново постъпва в компресора и процесът се повтаря.

С този принцип на работа климатикът е енергоспестяваща и щадяща хората и околната среда техника, лесна за настройване в режим на охлаждане,отопление, вентилиране или пречистване на въздуха. Климатикът затопля въздуха в помещението не като превръща енергията в топлина ,а като променя налягането и температурата на фреона и той отдава топлина на въздуха.

С големи предимства са инверторните климатици, чийто кмпресор при достигане на зададената температура намалява мощността си и така, климатикът бива още по-икономичен, а това намалява освен сметките за електроенергия,но и вредните емисии на въглероден диоксид в атмосферата.В помещението се поддържа постоянна температура и прецизен контрол, а и техниката не са претоварва като непрекъснато се изключва и включва, както е при обикновените климатици. При леки отклонения от зададената температура компресора отново регулира мощността си.

Климатиците предоставят максимална ефективност и комфорт при климатизация на домове,офиси ,зали и ресторанти без да заемат много място и да се нуждаят от специална