Изграждане на марка в лицето на страха

Какво общо имат оръжията, алармите срещу крадци и презервативите? Техните продажби рязко скочиха през 2009 г., като продажбите на презервативи са се увеличили с 22% за същия период през 2008 г. Но защо?

Отговорът евентуално може да бъде намерен в Нигерия и Чили – две държави, които посетих по време не световната ми обиколка за да промотирам книгата си “Buyology”. Изненадващо нито една от двете държави не беше запозната и фамилиарна с думата с буквата “R” (Рецесия). Когато попитах официалните правителствени лица защо не й обръщат внимание, обяснението беше просто – медиите не са й обърнали достатъчно внимание, и тъй като никой не е чел задълбочено за Рецесията, значи Рецесията все още не е дошла.

Article Source

HTML Version:

Text Version:

Изграждане на марка в лицето на страха

Article Url: