История на кафемашините

Кафето, май че е напитката на модерните времена. Времената, в които трябва да се спи малко и много да се бърза. Трябва да се бърза много дори при правенето на кафе. Какво по естествено, в такъв случай, от появата на кафемашините? Едва ли на някой почитател на чая му е минавало през ума да си приготви любимата напитка в машина. Но кафето… Впрочем, чак до началото на 20-ти век, правенето на кафе се е свеждало до смесването на печени и смлени зърна от кафе, към които се е прибавяло вода, която търпеливо се е чакало да заври. Но „бързането“ и развитието на технологиите си казали тежката дума и още през 1901-ва година в Милано механикът Луиджи Безера патентова първата еспресо кафемашина в света. В най-общи линии принципът на кафемашините се състои в преминаването на гореща или направо вряла вода през слой от смляно кафе. Просто, но изключително ефикасно, както се оказва през последните сто и десет години. Ако към налягането на парата се добавя и някакво допълнително налягане, се получава така наречените „еспресо“ машини. През 1945 година в Италия създават еспресо машината с бутало. Буталото или буталата са привеждани в движение от мускулната сила на бармана или барманката, посредством лост или лостове. При някои машини тези лостове са били бронзови, с орнаменти, направо малки скулптури.

През 1961 година се появява първата електро хидравлична или помпена еспресо машина. Това е Faema E61. За разлика от машините с бутало, където работи силата на оператора, при помпените машини за прокарване на водата се използва електрическа помпа. Тези еспресо машини към днешна дата са най-разпространените кафе машини по барове, кафенета и други обществени заведения.

За разлика от помпените машини, въздушно помпените използват силата на сгъстения газ за създаване на необходимото налягане на водата, която обикновено се подава от отделен нагревател. В качеството на газ се употребява както сгъстен атмосферен въздух, нагнетен с ръчен или електрически компресор, така и сгъстен въглероден двуокис. Първата машина с подобна конструкция – Handpresso Wild – се появява на бял свят през 2007-ма година. Въздушно помпените еспресо машини се отличават с компактност и лекота на конструкцията, което ги прави много удобни за транспортиране.

По степен на автоматизация видовете еспресо машини са ръчни, полуавтоматични, автоматични и машини за инстантни напитки. Най-разпространените търговски модели на еспресо машините са полуавтоматичните, доколкото съчетават в себе си не особено високата цена с бързината на приготвянето на кафето. Те сами създават налягането на водата, а понататъшното приготовление на напитката се осъществява от оператора. Автоматичните еспресо машини не получават особено широко разпространение, защото високата цена не се компенсира с кой знае колко по-голяма скорост на приготвянето на кафето. Но инстантните, напротив, получават широко разпространение във всички заведения за обществено хранене, където трябва да се приготвя инстантно кафе в големи количества.

В къщи, добре познатите на всички кафеварки са също един вид кафе машини, но описанието на тяхното устройство, струва ми се, е напълно излишно. Кой сутрин не се е протягал сладко, сладко под звуците на съскащата, пръскаща кафяви капчици кафеварка?