Какво е Еразъм?

Питаш се какво е това Еразъм?

Еразъм е европейска образователна програма, която дава възможности на студентите за обучение и практика в Европейски държави.

Асоциацията за подпомагане на академичната общност (АПАО) може да ти осигури Еразъм практика/стаж.

Кой има достъп до Еразъм практиките/стажове?

Достъп до Еразъм практиките/стажове имат студенти от трите образователни квалификационни степени – бакалавър, магистър и доктор, както в редовна, задочна така и в дистанционна форма на обучение.

За да заминеш на Еразъм стаж или практика, трябва успешно да си завършил първите два семестъра в твоя университет.

Еразъм практиките/стажове ти предоставят една невероятна възможност да съчетаете приятното с полезното. Те са златна възможност да се докоснеш до бизнес атмосферата, културата и социалните отношения в другите европейски държави. Те са чудесен начин да натрупаш професионален и житейски опит и познания в среда, която желаеш да посетиш и изследваш задълбочено.

Питаш се за какъв период от време можеш да заминеш?

Продължителността на практиката/стажа е минимум от 3 месеца и максимум до 12 месеца.

Питаш се дали има финансиране по програма Еразъм.

Разбира се, че да – програма Еразъм има за цел да подкрепи финансово престоя на Еразъм студентите в приемащата европейска държава и институция, но няма за цел да покрие всички разходи по мобилността, а само да подпомогне студента в реализирането на мобилния период.

Финансирането по програмата всяка година е различено според нивото на стандарта на живот във всяка държава и се определя за всяка отделна академична година съгласно правилата на програмата.

Не пропускай да се възползваш от програма Еразъм. Тя дава страхотни спомени за страхотни места, срещи със страшно много различни хора от различни краища на Европа. При добро желание и упорита борба с мързелуването Еразъм изживяването може да те остави и със сносно до чудесно владеене на един чужд език.

Успяхте ли да се възползвате от Еразъм практиките/стажове вече.

Ако не сте, влезте в сайта на www.isic.bg и го направете напълно безплатно.