Какво представлява PVC Профила (PVC Дограма)

pvcprofile

Профилът е сложна конструкция, състояща се от няколко камери (най-често три, но може да бъдат и четири, пет или шест). В средната (най-голяма) камера е монтирана метална арматура, обезпечаваща здравината на рамката.

По цялата обиколка на профилите, включително и отваряемите части, се монтира уплътнител. В горната и долната част на профила от външната част се пробиват вентилационни отвори за извеждане на влагата или дъждовната вода, попаднала в профила.

Броят на камерите в профила определя степента на топлоизолация на прозореца, обозначавана с „U“ в европейските стандарти. Колкото е по-нисък този коефициент, толкова по-добре. При стандартните PVC прозорци U = 1.5. Това означава че при минус 20 градуса студ, стайната температура при слабо работещо отопление трябва да е над +20 градуса. Това се постига благодарение на топлоизолиращите свойства на въздуха, запълващ 3-те камери. Колкото повече камери, толкова по-добра топлоизолация.