Как да берем билките

Неспазването понякога u на най-дребните наглед условия за отглеждане, бране, сушене и съхранение, може да доведе до лоши резултати.

Например брането на маточината, която е ценна билка става обезателно в сухо време и сутрин, след като се вдигне росата. Цветът от лопена е също скъпа дрога. Той се съхранява изключително трудно, затова след изсушаването му, трябва да бъде продаден или да се изконсумира веднага. Не бива да се забравя и фактът, че билките са лек и е задължително да бъдaт приготвени в изключително хигиенични условия. Затова всеки, които има намерение да бере и обработва билки, трябва да разполага с помещения за сушене и за складиране на сухите билки. За целта са подходящи обширни, проветриви и сухи помещения, които да могат и да се затоплят изкуствено. Ако са извън населено мястото или на върха на някой баир или в по-висока местност. Ако пък са в границите на село или град, добре е да бъдат разположена далеч от прашните улици или шосета.

Сушилнята трябва да разполага с повече прозорци, или врати, така че с отварянето им, според посоката на вятъра да става изкуствено въздушно течение. Тя не бива да се намира в близост до реки, блата, мочурища или усойни гори.

И още едно важно условие – всеки, които бере билки, събира само толкова, колкото му е необходимо, било то за лично ползване или с цел обработване и продажба. В никакъв случай не бива тези ценни растения да останат необработени, да се развалят и изхвърлят. Още повече, че ако билките не се берат в разумни количества, естествените запаси от тях постепенно ще се изчерпят.

Общо взето, надземните части трябва да се сушат, колкото се може по-бързо, за да не се стигне да химически промени в растителните тъкани.