Курортът Вършец – минало, настояще и възможности за развитие

Няма писмени и веществени доказателства за това кога точно започват да се използват минералните води в района. Според проф. Ванков, който е изучавал геоложкото устройство на Вършец и околността му, вероятно използването им е започнало още в римско време. Останки от римски крепости се виждат при Заножене /квартал на Вършец/, с. Черкаски и с. Долно Озирово. Първите исторически сведения за Вършец намираме в късноантичните хроники под името Медека /Медикус – Лечебен/, за което свидетелстват намерените по-късно при разкопки в района на днешните бани предмети – глинени съдове за направа на целебни смеси, оловна тръба и каменна ара с надписи на латински език, както и мозаични парчета от басейн. Всичко това говори за древната слава на курорта, използван от римските легиони за лечение и възстановяване на своите бойци.

Хората открили лечебните свойства на водата през 1850 г., когато местен жител паднал от дърво и се наранил тежко. Дълго време се лекувал, но безрезултатно. Тогава, според разказите на стари хора, решили да го потопят в топлия извор. След няколко къпания пострадалия се почувствал облекчени и до 15-20 дни започнал да се движи свободно. След този случай се разчуло за лековитостта на водата.
Вършец търси бъдещето си като туристически хит. Затова допълва формулата: минерални води, кислород и земна сила, с модерни форми на туризъм в близките околности – религиозен, културно познавателен, фото туризъм и birds watching.

Освен балнеолечебния туризъм природните дадености позволяват развитието на ловен и еко туризъм. Събирането на билки, диворастящи плодове и гъби. Антропогенните ресурси предполагат развитието на културно-исторически и религиозен туризъм. Градът предоставя добри условия за развитието на конгресен туризъм.

Нови възможности дава участието в програми за селски туризъм по САПАРД, културен туризъм по ФАР, проекти по “Красива България” и други програми по различни фондации и фондове.

Атрактивни за туристите ще бъдат възстановките на традиционни празници и обичай от този край – Бъдни вечер, Коледа, Лазаруване, Гергьовден, Еньовден и др. Провеждането на различни фестивали, пленери по рисуване и др.

Да се популяризира празника на Празника на курорта, минералната вода и Балкана, провеждан в началото на месец август.