Лечебно гладуване

Хърбърт Шелтън смята, че самият термин „лечебно гладуване” е погрешен. В действителност, гладуването не е лек. Гладуването е този шанс и тази възможност която ние даваме на нашето тяло за самостоятелно възстановяване. Пълното спиране на постъпване на храна позволява на тялото да съсредоточи всичките си усилия върху процеса на премахване на отпадъците и възстановяване на функциите на всички органи и системи. Организмът прави всичко сам, и ние дори не познаваме всички механизми, с които това се случва. Поради това, концепцията на лечебното гладуване не отразява същността на това, което се случва с нас. Просто спрете храненето, а всичко друго прави организма. Във връзка с това, става ясно гъвкавостта на този метод на въстановяване, в който участва целия организъм и ограниченията, свързани с невъзможността на организма напълно да възстанови загубените функции при задълбочените болести.

Една от основните причини, поради която хората започват да използват гладуването – това са заболяванията. Но самото понятие за заболяването е много неясно. Официалната медицина все още не взима под внимание, че човекът е единна, цялостна система, а не натрупване от отделни органи. Ето защо в момента практикуват подход, при който дори не лекуват конкретен орган, а лекуват заболяването, което е абстрактно и не е свързано с конкретен човек. Естествено, че не е възможно при това да се получи добър резултат. Болестта не е проява на заболяването на конкретно лице, а проява на смущения в работата на целия организъм. И не трябва да се лекува определен орган, а целия организъм като цяло! Действието на повечето лекарства са насочени към отстраняване на специфични симптоми. Разбира се, че те не могат да лекуват цялият организм. Ефектите на гладуването са насочени към лечението на целия организъм и то наистина може да излекува всяка болест. Въпреки, че лечебното гладуване е официално признат медицински метод, той все още не е достатъчно известен. Повечето лекари са неграмотни в областта на гладуването и този метод най-често се използва самостоятелно от хора които са болни, на свой собствен риск.

Като се имат предвид традициите на нашето мислене, което ни кара при най-малкия признак на стрес да търсим лекарска помощ и да получаваме диагноза и лечението на определени заболявания, тук ще опишем основните принципи на лечебното гладуване при заболявания на различни органи и системи.