Личната мотивация и успеха

В продължение на много години хората са подценявали психологическата страна на проблемите и често пъти са търсили причините за неуспеха във фактори, които действат независимо от тях.Човек дори е склонен да вярва, че неуспехът му е предизвикан в следствие на лунно затъмнение или изригване на вулкан.Но оглеждайки се в света около себе с в търсене на верният отговор, защо нещата не му се получават, той в крайна сметка стига до заключението, че всичко идва от самия него.Съвременната психология разполага с много достоверни доказателства, че мислите на индивида оказват изключително голямо влияние върху съдбата и колкото и невероятно да звучи за мнозина, ролята на нашата нагласа е фундаментална за съществуването ни във варианта, в който бихме желали.Спирайки се конкретно на Мотивацията е нужно да отбележим, че без нея е почти невъзможно да бъде осъществено нещо значително.В противен случай става дума за чист късмет, неочаквано споходил ни шанс, който обаче е временен и лесно може да напусне притежателя си.

На професионален език Мотивацията се отнася до начало, посока, интензитет и постоянство в поведението, желание и готовност да направиш нещо.Тя може да бъде вътрешна и външна като ние ще се спрем на първата.

Вътрешната или персоналната мотивация е това, което често пъти ни помага, за да реализираме идеите си и да осъществим мечтите си.Нейното присъствие в съзнанието на всеки един от нас е жизненоважно, защото тя е тази, която поставя ясно целите и ни уверява, че можем, че сме способни на всичко, което поискаме, защото сме силни и притежаваме едно много мощно средство–позитивната мисъл,положителна настройка, която ни изпълва с нужната доза самоувереност и вяра в собствените сили, които могат да бъдат този на вид малък,но в действителност съществен детайл, който да завърши по прекрасен начин картината.Мотивацията обаче може да бъде и това малко камъче,което да преобърне каруцата.

Не е правилно да се твърди, че голям брой от индивидуалните неуспехи на хората се дължат на липса на Мотивация.Такова нещо като човек без мотивация няма.Друг е въпросът от какъв вид е тя и в какъв размер се проявява.
Основното понятие, с което веднага правим връзка като чуем за Мотивацията е положителният и аспект.Но съществува и Отрицателна мотивация, която е налице в случаите, когато всеки от нас подхожда песимистично към даден проблем или дейност.Такъв тип Мотивация трябва да се отстрани, защото нейното влияние е негативно и причинява единствено несигурност,колебливост във взимането на решения и в поведението на личността.

Отглеждането на Положителна Мотивация е като грижата за зеленчуци и плодове.Нуждаят се от много внимание, хранителни вещества и вода.Храната е всяко едно автоутвърждаване, което полагаме в себе си,водата е потокът положителна емоционална енергия, която струи от всяка една клетка на нашето щастливо и страхотно тяло , вниманието е всеки миг,който отделяме, за да се наслаждаваме на собственото си самоусъвършенстване.