Необходими документи при пътуване със самолет

Паспортът е официален документ, даващ правото на прекосяване на границата и престой в чужбина. Документът също така потвърждава вашата самоличност, както и факта, че сте български гражданин. Ако възнамерявате да пътувате до страни от Европейския съюз, от 01.01.2007 година, за вас такъв документ е и вашата лична карта. По време на планирането на вашето пътуване трябва да се уверите дали документа не е с изтекъл срок на валидност, както и дали е в достатъчно добро състояние, което да позволява потвърждаването на вашата самоличност. В случай че паспортът или личната ви карта са увредени или неактуални трябва възможно най-бързо да подадете заявление за издаване на нов документ! Имайки предвид, че процедурата на издаване на нови документи отнема доста време, трябва да се погрижите за това съответно по-рано от планирания полет. Важно е да знаете, че малолетните лица, т.е. до 16 години, които са записани в паспорта на своите родители или настойници (такова записване могат да извършат единствено определените за това държавни органи), могат да прекосят границата само с лицето, в чиито паспорт са записани. Децата също така могат да прекосяват границата със собствен документ за самоличност.

Виза

Понякога се изисква писмено позволение изготвено от консулското представителство на страната, до която искате да пътувате. От 01.01.2007 година, независимо от целта на пътуването и времетраенето на планирания престой, не е необходима виза за страните от Европейския съюз и Европейската икономическа общност. Желателно е, преди да предприемете своето пътуване, да се информирате за условията на престой в дадената страна/страни. Можете също така да се свържете с посолствата или консулствата в България на страните, които желаете да посетите и да се информирате подробно за необходимостта от виза и условията за престой и пътуване.

Самолетен билет

Задължително условие за пътуването със самолет е притежаването на самолетен билет. Самолетният билет е също така доказателство за сключването на договор за самолетен превоз. Билета действа и като застрахователна полица. Добре е да знаете, че всеки билет на редовните самолетни линии притежава свой отделен сериен номер (код). Самолетният билет не е доказателство за предаването на багажа, потвърждение за предаването на багажа е специална багажна квитанция, която получавате на летището след като предадете багажа.

В момента най-често срещаната форма на пътуване са електронните билети. Благодарение на съвременните технологии, без да се налага да излизате от дома си, можете да закупите и получите самолетен билет. Потвърждението на резервацията (закупуването на билета), съдържащо всички необходими информации за избрания полет (маршрута на пътуването, номера на електронния билета) се изпраща на посочения e-mail адрес. Желателно е да принтирате това потвърждение, което би подпомогнало подробната верификация на личните данни и вида на поръчания билет, като по този начин би улеснило процеса на багажната и документната проверка на летището. Не е необходимо да носите със себе си книжната версия на потвърждението, но е желателно да си запишете или принтирате неговия номер. Електронния билет е голяма икономия на време, както и грижа за околната среда- за разлика от книжния билет. Негово голямо преимущество е и факта, че при загуба на потвърждението за резервация, то лесно може да бъде принтирано още веднъж. Не забравяйте, че не винаги е възможно изготвянето на електронен билет. Във всички случаи когато това е възможно, самолетните линии никога не позволяват да бъде изготвен традиционен книжен билет.

Други документи

Към другите важни документи, които трябва да вземете със себе си принадлежат: шофьорска книжка, легитимации, кредитни карти.

Информация за самолетни полети може да видите на: esky.bg

HTML Version:

Text Version:

Необходими документи при пътуване със самолет

Article Url: