Онлайн Преводач

Едва ли има човек, който не е срещал трудности при превода на текст. За успешна и добре свършена работа са ти нужни най – вече умения и опит. От много години хората се опитват да научат машините да разбират техният език. Дори и на пръв поглед това да изглежда лесно, далеч не е така. Днес машинния превод намира широко приложение при сайтове, съдържанието на които е преведено на неразбираем за потребителя език. Най – просто казано тази функция представлява обикновено заместване на думи от един език с думи от друг. При този вид превод наричан още и автоматичен , компютъра или програмата превежда текста, който след това позволява да бъде редактиран. Използването му спокойно може да ви свърши една добра работа на по – високо ниво, в сравнение с тази на обикновените преводачи. Принципът на превеждане, обаче е сложен процес, търсещ отговор на въпроса „Как лесно и просто компютърът да разбере и създаде нов текст, подобен на човека”? Решаването на този проблем, характеризира видовете машинен превод.
Те биват пет вида:

1. машинен превод, базиран на речник (най – простия вид, с ограничено приложение,замествайки думите от единия език с думите от другия,без да се съобразява със словореда и значенията)

2. машинен превод, базиран на правила ( включващ граматични правила за анализ, синтез на изречения и словосъчетания)

3. статистически машинен превод (данните за съответствие между думите и поредици от думи в двата езика се събират автоматично в двуезични корпуси, но съществуващи за много малко езици)

4. машинен превод, базиран на примери (тук, двуезичните корпуси се използват по време на самото превеждане, а непознатите изречения се превеждат с най – близкия за програмата пример)

5. машинен превод с помоща на междинен език (превод, базиран на правила – изходният текст се превръща във вид нарачен интерлингва).

Неслучайно качеството на машинния превод се повишава с всяка година. Разбира се, този метод не може да се конкурира с хората, но се използва и усъвършенства постоянно. Да не забравяме, обаче и неговите недостатъци. Едни от честите проблеми, които могат да затруднят програмата са например – думите с много значения, трудни за автоматичен превод, имената и съкръщенията, които рядко биват различавани от системата и най – вече изходният текст, който не винаги е добре обработен (правописни и правоговорни грешки, лошо пунктуация, недовършени изречения). Естествено преводите на машините не са съвършени, все още такива могат да се извършват от само от човек – преводач. Въпреки това, машинния превод е практикуван и идеален за много цели, използван за различни дейности като бързи, чернови преводи, чуждестранна документация, електронна поща, Web страници, кореспонденция и др. Технологията по усъвършенстването му изисква много сили и средства, въпреки че след това резултатите не са големи. Но дори и не чак толкова добър и точен – факт е, че се среща все по – често и със сигурност ще намира приложение и за напред. Единственото, което ни остава е да се надяваме, че в бъдеще ще ни предоставя по – правилна и качествена работа.

Автор: Анелия Стоянова Източник: www.prevodach-bg.com

HTML Version:

Text Version:

Машинен превод

Article Url: