Пет компании държат 60% от общозастрахователния пазар

са надхвълили 344 млн. лв. За същия период на предходната година, събраните средства са възлизали на малко над 287 млн. лв. Този ръст от почти 20% обаче бе съпроводен от съответното повишаване на изплатените обезщетения по този вид полици. До края на ноември 2008 г. на водачите на автомобили са изплатени искове за щети по „Гражданска отговорност” за общо 131.376 млн. лв. Година по-късно, тази сума нараства с цели 30 на сто до над 170 млн. лв. Въпреки че „Гражданска отговорност” носи загуби на компаниите от сектора, задължителните застраховки остават сред най-популярните. Продажбите само на полиците „Гражданска отговорност за автомобилисти” са отговорни за над една четвърт от общо всички премийни приходи за първите единадесет месеца на 2009 г.. По-широката категория – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства”, държи дял от 27.4 на сто. Цели 42% обаче е пазарният дял на продуктите, влизащи в категорията „Сухопътни (без релсови) превозни средства”. В тази група се включват и полиците Каско.

Article Source

HTML Version:

Text Version:

Пет компании държат 60% от общозастрахователния пазар

Article Url: