Предимства на гражданските договори

Кризата намали заплатите, намали и заетостта във фирмите. В много случаи трудовите договори вече не са изгодни. Един от подходящите варианти е те да се заменят с граждански договори.

Гражданският договор е форма на непълна  и нередовна трудова заетост, с осигурителни права за пенсия и за здравно осигуряване.

Отношенията между двете страни – възложител и изпълнител – съществуват за времето, определено от договора, което може да бъде от един ден до една година (ако искате).

При ползване на граждански договори се губят единствено правата за ползване на болнични дни (за които всички вече разбрахме, че съвкупно злоупотребяваме). При гражданския договор изпълнителят няма право на и платен отпуск, което е положително за възложителя, защото той не е длъжен да подсигурява финансово почивката на наетия от него. Освен това изпълнителят няма право и на обезщетение за безработица.

Прилагането на граждански договори е доста удобно за фирми с дейност услуги – необходимият персонал се събира според възникналите поръчки и му се плаща само за времето на изпълнението. При ползване на граждански договори работодателят не плаща престоя и размотаването на персонала, а само за свършената работа.

Подробности за изискванията, сключването, документирането и осчетоводяването на гражданските договори можете да намерите в изданието на Редор:

„Граждански договори 2010 г.”

http://redor.bg/#/Publications/scrollTo=1

HTML Version:

Text Version:

Предимства на гражданските договори

Article Url: