Проблемите на хотелиерската индустрия

Проблемите на хотелиерската индустрия (проектиране, управление, финансиране) са същността на икономическия анализ на туризма. Качеството на настаняването, гостоприемството и грижата за клиента, осигурявани от персонала, допринасят за успеха на туризъм. От началото на масовия туризъм до днес са разработени множество форми на настаняване. Те могат да бъдат класифицирани по следните критерии:

– Масивна база или алтернативно настаняване: хотели, пансионати и ваканционни центрове, къмпинги, каравани, круизни кораби.

– Индивидуално или колективно настаняване – пансионати или ваканционни селища.

– Търговско или комерсиално настаняване: хотели, почивни лагери за деца и социален туризъм.

Икономическият анализ на хотелиерския сектор се основава на направените инвестиции в средствата за настаняване: рентабилност, амортизация, цена и клиентела. Първо се анализира световната хотелиерска индустрия като цяло, след това хотелиерските вериги и независимите хотели.

С оглед актуалността на темата са използвани материали (статии, анализи, статистическа информация, коментари, икономическа и правна литература) от последните няколко години, както и данни от Интернет сайтове. Използвана е и информация, предоставена от маркетинговия и финансово-счетоводен отдел на туристически комплекс “Златни пясъци”.