Ролята на професионалните колежи в България по време на криза

В европейските програми за развитие не от вчера се говори, коментира, разяснява, спонсорира и т.н. за „ обучение през целия живот”. Ние българите си го имаме и в поговорката: Човек се учи цял живот. Всичко до тук е хубаво, само дето у нас се разчита животът да ни научи. Няма по-голям учител от живота и това е безпорно, но трябва ли да караме само по примера на „проба-грешка”? Не е необходимо да стигаме до момента, в който нуждата от квалификация или преквалификация да ни „притисне до стената” и тогава да се сетим за ново или допълнително обучение.

Обучението в професионален колеж е един от няколкото възможни варианти да започнем дадено обучение във всеки един момент от живота си. А у нас има достатъчно такива учебни заведения, който предлагат добри условия за да овладеем дадена професия или да повишим квалификацията си.

Обучението в професионален колеж предлага на хора от различни възрасти, учили в различни образователни системи да подобрят своя шанс да се реализират на пазара на труда. Ето и още някои от предимствата на дипломата от професионален колеж: – Да учиш в професионален колеж означава да овладееш дадена професия възможно най-близко до реалните условия за работа в дадената област; – Да учиш в професионален колеж означава, че си завършил средното си образование и най-сетне си осъзнал в каква сфера на професионално развитие искаш да се реализираш успешно; – Да учиш в професионален колеж означава, че си стигнал до извода, че ако повишиш квалификацията си в упражнявата от теб професия, това ще ти донесе по-добра реализация на работното място; – Да учиш в професионален колеж означава да черпиш теоритични и практически знания и умения от специалисти в дадената професия.

Пореве информация за обучението в професионален колеж можете да намерите на http://haskovo.ecomintellect.com/