Син или червен антифриз?

Цветът много често се свързва погрешно с приложението на съответния антифриз. Цветово антифризите могат да бъдат жълти, зелени, червени, сини, че дори и розови. Важно е да отбележим, че цветът не определя качествените показатели. (еднакви цветове – различни формулировки и обратно). Цветът може да бъде гаранционен индикатор, както и много често индикатор за фалшифициране.

Повечето продукти антифриз продавани през последните няколко години са традиционните „сини“ охладители. Този вид е добър за 2-3 години и до 50 хиляди километра. Синият антифриз съдържа силикати, фосфати и/или борати за предпазване от корозия, за да се поддържа алкален разтвора. Докато разтворът е алкален, корозията се контролира и системата е защитена.

Една алтернатива на традиционните сини антифризи е продукт, който понастоящем се използват от много производители на двигатели. Оранжевият (червен) антифриз се използва за увеличаване на полезния живот на охлаждащата течност на двигателя. Той е на база на етилен гликола, както е и зеленият антифриз. Разликата между двата е, че оранжевият (червения) антифриз съдържа различен тип добавки против корозия, които имат много по-дълъг експлоатационен срок от силикати, фосфати и борати. Червеният антифриз съдържа органични киселини, които защитават частите на двигателя от корозия. Силикатният (син) антифриз тип не се смесва с антифриз с оранжев или червен цвят. Никога не смесвайте двата цвята в охладителната система. Органичните киселини в червения антифриз ще доведат до утаяване на силикатите от синия антигриз и защитата от корозия ще намалее значително. Червените антифризи са добри в продължение на пет години или 200 000 км в по-нови автомобили (след 1996г.).

Антикороза, гр. Кнежа Производство и продажба на антифриз

www.antikoroza.com