Факторите, от които зависи изборът на добър счетоводител

Когато се нуждаете от счетоводител, големите градове обикновено предлагат достатъчно широк избор. Но изборът на счетоводител не е лесен, и едва ли е добра идея да се спрете на първия срещнат специалист, който отговаря на критериите ви. Отговорността за бизнеса, която счетоводителят носи, е много голяма, и изборът трябва да се прави внимателно. Има редица фактори, които трябва да се вземат под внимание, като тук можете да се запознаете с най-важните от тях:

1. Специалност

Има много различни типове счетоводители, като всеки от тях се е специализирал в конкретна сфера на дейност. Има например специалисти по управленското счетоводство, данъчно облагане, корпоративно или бюджетно счетоводство, и други. Добре е също така счетоводителят да има опит с фирми от Вашата сфера на дейност. Първото нещо, което трябва да изясните е, какъв точно тип счетоводител се нуждаете.

2. Квалификация

Дипломата на счетоводителя е важна, но тя не винаги е критерий за правилен избор. Трябва да бъдете внимателни при проверката на това дали счетоводителят има нужната квалификация за да се грижи за счетоводството ви. Например, добре би било счетоводителят, когото ще наемете, да принадлежи към някоя професионална организация. В България такива организации са Съюза на счетоводителите в България, и Института на дипломираните експерт-счетоводители. Едно запитване до тях със сигурност ще Ви даде допълнителна увереност в избора.

3. Препоръки

Винаги е добра идея да попитате за препоръки или мнения от предишни работодатели или клиенти. Един добър счетоводител трябва да може да Ви предложи такива препоръки, от които да разберете някои важни неща за предишния му опит – като например какво е мнението на другите за него и в каква сфера на дейност е натрупал опита си. Но тук има една уловка. Важно е от кого идват препоръките. Едно добро мнение, идващо от голяма и уважавана счетоводна къща има много по-голяма стойност, отколкото мнение, изказано от неизвестна фирма или такава със съмнителна репутация.

4. Личен контакт

Личният контакт със счетоводителя обикновено е най-важният фактор, влияещ върху избора. Той трябва да изглежда сериозен, отговорен и компетентен човек, който си разбира от работата. Трябва да обърнете внимание доколко е загрижен за бизнеса ви, защото всеки счетоводител е различен. Някои счетоводители просто ще се свързват с вас единствено когато трябва да подпишете някоя декларация, докато други са склонни да поддържат редовен контакт с Вас, да Ви информират с новини и съвети, касаещи бизнеса Ви – вторият тип счетоводители се срещат доста по-рядко. Ето защо откриването на добър счетоводител е чудесен шанс за счетоводството Ви и за фирмата като цяло.

5. Начин на работа

Има два типа счетоводители – първите работят самостоятелно, от свое име и за своя сметка, а вторите осъществяват дейността си чрез счетоводна къща. Вариантът да се обърнете към специализирана фирма за счетоводни услуги има много предимства – защото счетоводните къщи са юридически лица, и договорът с тях ще Ви гарантира защита пред закона в случай на грешки или проблеми. А ако счетоводството Ви се води от самостоятелен счетоводител, или служител на фирмата Ви, юридическата отговорност се понася от Вас.
Има и друго предимство – добрите счетоводни къщи обикновено обявяват публично своите цени на счетоводни услуги. Това ще Ви помогне да направите сравнение и да вземете информирано решение относно най-добрата оферта на пазара.