Характеристики на ПВЦ дограмата.

Прозорците играят огромна роля в живота на всеки човек. От прозорците и вратите в нашите домове до голяма степен зависи нашето здраве. Колкото повече слънчева светлина прониква в дома, толкова по-добро е настроението на обитателите му. В града те ни защитават от уличният шум и прах, на село, наобратно, пропускат свеж въздух, песните на птичките, шума на гората и ромоленето на ручея …

В днешно време качествените прозорци и врати са стока, достъпна по цена за все по-голяма част от населението. Все по-бързо се внедряват нови технологии. Многообразието от прозоречни конструкции, представени на днешният пазар, значително затруднява избора на оптимален вариант за всеки конкретен случай. В тази връзка е много важно правилно да се формулира пред професионалистите от всяка фирма, към която се обърнем, какви са изискванията към дограмата в нашият случай. Условно изискванията може да се разделят на три основни групи: функционални, икономически и архитектурни.

Функционални изисквания към дограмата

Те включват изисквания по: строителна физика (топлоизолация, въздухопроницаемост, звукоизолация, пароизолация на монтажните детайли); осветеност (светлопропускливост, слънцезащита); безопасност (устойчивост на вятър, защита от неправомерно проникване, лесно обслужване);

През прозорците се губи много повече топлина, отколкото през стените, тавана и пода. Затова изборът на дограма има голямо значение за надеждната защита от студ.

Конструкцията на старата дограма често не може да предотврати появата на течения. От друга страна, проникващият през процепите въздух при нея, осигурява проветряване и извеждане на излишната влага от въздуха, не допускайки образуването на конденз от вътрешната страна на прозорците. В същото време, опитът от експлоатация на дограма с практически нулево пропускане на въздух изведе наяве много сериозен проблем – нарушаване на въздухообмена в помещенията. Доколкото в проекта на сградите се предвижда определена вентилация на помещенията в съответсвие с нормите за приток на пресен въздух за обезпечаване на жизнените функции на обитателите и безопасното функциониране на битови газови прибори например, намаляването на въздухопроницаемостта през прозорците може да бъде много опасно! Тук влизат в конфликт топлоизолацията и въздухопроницаемостта на съвременните прозорци и врати, тъй като, от една страна – те трябва да имат добри топлоизолацонни качества, а от друга страна – да осигуряват определен приток на свеж въздух. Решението на този проблем се осигурява с използването на специални системи за самовентилация през канали в камерите на профилите или чрез вградени в профилите специални климатични клапани.

Въздух може да прониква и между профилите на дограмата и стените, или през шевовете при сглобката на самите профили. Наличието на инфилтрация (проникване на въздух) по тези два начина указва съответно неправилен монтаж и/или изработка на дограмата.

В повечето случаи дограмата е най-слабото звено по отношение на звукоизолацията. Въпреки това, съвременните технологии помагат да се преодолее и този проблем, особено актуален в големите градове. Повишаване на звукоизолацията се постига с много по-дебело външно стъкло – от 6 до 10 мм, вместо обичайните 4мм, с увеличаване разстоянието между стъклата, запълването на стъклопакета с инертен газ или чрез използването на специални стъкла с повишена звукоизолация. Трябва само да се помни че шумът не е само въздушен, но и ударен (от тракането на колелетата на влак например или вибрациите от тежки камиони, от увеселителни фойерверки и др.). За съжаление, прозорците не могат да ни защитят от ударен шум.

Най-важната функция на прозорците – това е способността им да пропускат слънчевата светлина. Всяко помещение трябва да е осветено по подходящ начин. При съвременният дизайн е на мода да се ползва огромна остъклена площ. Това обаче изисква прозорци с високо съпротивление на топлопредаване.

Съвременните прозорци и врати са в състояние да ни защитят не само от шум и прах, но и да предотвратят нежеланото проникване на престъпни елементи. Именно през прозорците се осъществяват около 80% от неправомерните набези на престъпниците. Разбира се, може да се действа както едно време и да се сложат метални решетки. Но много по-съвременен метод е използването на противовзломни стъкла при направата на прозорците. Тези стъкла имат специална армировка и издържат до 90 удара с чук. Съществува и друг вид стъкла с подобна цел – триплекс: при удар, макар и да се напуква, то остава в рамката и не може да бъде премахнато.

Икономически изисквания към прозорците

Към тях спадат: дълговечност, оптимален баланс между цената и качеството, минимални разходи за поддръжка, икономия на енергия.

Дълговечността – това е принципно най-важното изискване, отправяно към производителите на съвременните прозорци. То се определя в зависимост от избраната конструкция, материалът от който е произведен профилът, конкретните условия на експлоатация и други.

Немаловажен фактор при изборът на дограма е осигуряваното спестяване на енергия. При съвременните прозорци могат да се използват стъклопакети и стъкла със специално покритие, които намаляват проникването навътре на ултравиолетови лъчи, и спиращи излизането от помещението на инфрачервените (топлинните) лъчения.

Архитектурни изисквания към дограмата

Архитектурните (или естетически) изисквания включват в себе си разнообразни дизайнерски решения на конструкцията като форма, цвят, преплитане с другите архитектурни елементи, което в края на краищата означава просто осигуряване на привлекателен външен вид. Избраните прозорци и врати могат да са обикновени иои супермодерни, но при всички случаи трябва да съответстват на стила на вашият дом, изкусно допълвайки интериора.

Накрая само ще добавим че изборът на един или друг вид дограма зависи, преди всичко, от правилно формулираните изисквания към производителите. Може да се каже, че всички прозорци и врати са добри, ако са грамотно избрани и качествено изпълнени.

www.pvc-dograma.bg

Article Source

rating_off-3-9rating_off-3-9rating_off-3-9rating_off-3-9rating_off-3-9 (Няма гласове)
loading-3-9 Loading …
Тази статия е разглеждана 12 пъти.

RSS feed © 2011 Статиите.ком
Powered by WordPress · Using Article Directory plugin · Theme by Dimox