Цената на застраховката ви зависи от застрашаващите ви рискове

Как да контролираме колко плащаме за премийни вноски

Българският застрахователен пазар продължава да се развива, като дори и в условия на криза се регистрира ръст на премийните приходи както при общото, така и при животозастраховането. Дали обаче това означава, че финансовата култура на потребителите в страната се е покачила? Донякъде може и да е така. Факт е обаче, че повечето българи си купуват полици единствено ако нямат друг избор. Ако шофирате без валидна Гражданска отговорност например, рискувате не само солидна глоба, но и да ви отнемат книжката. А ако сте успели да убедите някоя банка да ви отпусне кредит, може да се простите с мечтите си, ако не застраховате заложеното си имущество, или здравето и бъдещите си приходи. Българите, които не са принудени от някаква подобна ситуация обаче рядко прекрачват прага на застрахователен брокер. Мнозина са тези, които през целия си живот никога не са си купували полица. Повечето домакинства са убедени, че, докато едва намират средства да покрият битовите си сметки,

би било лукс да мислят за допълнителните разходи

по застраховане на здравето или имуществото си. Една от причините да очакват високи премийни вноски е, че те не са наясно с работата на застрахователните дружества и методите за определяне на цените. Когато сключва договор с вас, един фактор се явява основен за компанията – поеманият риск. Понякога той може да е толкова висок, че да не можете да си закупите полица на никаква цена. Например, ако живеете в район, заплащен от чести наводнения, е много вероятно никой застраховател да не иска да покрие имуществото ви срещу тази опасност. От друга страна, ако фирмата прецени, че рискът, свързан с вашия договор е минимален, дължимите от вас премийни вноски може да са толкова ниски, че да си ги позволите лесно дори и с ограничения си бюджет. Как застрахователите изчисляват риска при различните продукти? Макар че съществуват много специфични разлики, има някои общи правила, към които се придръжат представителите на сектора по целия свят.

Източник: Застраховка

HTML Version:

Text Version:

Цената на застраховката ви зависи от застрашаващите ви рискове

Article Url: