Цялостно IT решение на цената на една работна заплата!

Създателите на ВusinessВох дефинират понятието ,,лидер“ като бизнес организации , които имат ясна визия за посоката на развитие на пазара и активно трупат експертен опит, за да подържат водещите си позиции.

Проучванията (на големи анализаторни агенции ) сочат, че българският пазар вече е достигнал етапа , в който търси своите клиенти в глобалната интернет мрежа. В резултат на факта,че българите вече използват интернет не само за забавление или информиране, а и за пазруване и намиране на по-изгодната оферта. Клиентите на ВusinessВох имат възможността да развият, моделират, управляват и защитават уеб-базираните услуги в интеграция с най – доброто от SAP бизнес платформа, подпомагаща в изключителна степен контролирането и оптимизирането на ресурси и процеси, като по този начин максимализира ползите за бизнеса Ви и защитава направените вече инвестиции в областта на информационните технологии.

Екипът ни ще Ви представи чрез интерактивен уебинар пакета Business Box, който ще ви даде всичко необходимо като собственик на бизнес, без да изисква от вас пръвоначални инвестиции или блокиране на така необходимите във време на финансова криза оборотни капитали.

Eто някои от преимущества на услугата Вusiness Вох:

* Не се изисква инвестиция в хардуер * Не са нужни собствени IT екипи * Няма нужда да се закупуват собствени лицензи * Спестява време и труд на служители и ръководители на отдели * Създава решения за налагане на уеб базираните продукти на глобалния електронен пазар * Приборите позволяват създаване и конкуриране с бизнес практики от най-високо ниво * Контрол и защита на класифицирана вътрешно-фирмена информация от външно и вътрешно посегателство * Виртуализацията позволява предимството на мобилност и лекота на работа от всяка точка на света * Намалява многократно ежегодните разходи за лицензи * ВusinessBox оптимизира разходите от 10 до 10 000 пъти * Бързо и безболезнено изнасяне на бизнеса Ви на глобалния електронен пазар * Оптимизира наличните ресурси и работните процеси * Предоставя цялостни иновативни маркетингови и CRM решения * Имате възможност да продавате продуктите и услугите си на глобалния пазар * Бизнес софтуер от най-ново поколение за управление на вътрешните процеси на основата на последно технологично ниво от SAP – NetWeaver * Виртуализирано управление на складови наличности, номенклатура, поръчки към доставчици, работа с партньори и крайни клиенти * Повишава сигурността и защитата на фирмената информация

* По-добър контрол и следене на работния процес на служителите