SMS съобщения напълно безплатно

SMS съобщения имат някои уникални свойства, когато ги прави особено полезни:

www.bulsms.com предлага услуга, наречена Изпрати SMS, която позволява на потребителите на сайта да изпращат напълно безплатно sms съобщения.

И така sms комуникациите придобиват нови измерения, нови възможности и ни дават свободата, от която се нуждаем.

MS съобщения имат някои уникални свойства, когато ги прави особено полезни:

SMS-сите лични и носят персоналния стил на подателя.
Много по-вероятно е един sms да бъде прочетен от един имейл, т.к. огромна част от хората имат мобилни телефони и той е в ръцете им почти 24/7.

Съобщенията са записани незабавно.
За разлика от разговор, съобщенията се съхраняват в паметта на телефона и могат да се прегледат отново и в удобно време.

SMS-ът носи дискретност.
Получаването на sms в натоварена атмосфера (на пр. по време на среща) не е смущаващо като един разговор.

И достигаме до цената… Един sms е по-евтин от разговор…
Не само по евтин, но вече дори безплатен.

www.bulsms.com предлага услуга, наречена Изпрати SMS, която позволява на потребителите на сайта да изпращат напълно безплатно sms съобщения.

И така sms комуникациите придобиват нови измерения, нови възможности и ни дават свободата, от която се нуждаем.