Как да управляваме екипа си

Най-трудно управляваният ресурс в една компания е човешкият. Точно това е причината на него да се отдава най-голямо внимание и той да е в основата за успеха и провала както на големи така и на по-малки компании. От скромния опит като ръководител на различни екипи, бих искал да споделя вижданията си за това какво е най-важното което трябва да знае всеки мениджър. Създайте няколко прости и ясни правила. Забранете изказвания като “Това никога няма да стане”; “Това не е моя работа”; “Никой не ми е казал”. Всеки служител от чистачката до ръководител на отдел е човек, а всеки човек има малко или много достойнство. Отношението към подчинените трябва да бъде такова, каквото бихте искали да е към Вас. Всеки човек иска да бъде изслушан, разбран и уважаван. Много лесно се управлява човек, който уважава ръководителя си. Никога не лъжете подчинените си по какъвто и да повод. Доверието се гради с много време и с много усилия, а се губи за миг. Всеки от служителите в каквато и да е компания, трябва да вярва в ръководството. Принципът на равнопоставеност – Всеки служител и подчинен трябва да бъде равнопоставен към останалите. Има случай в които някой от служителите се ползват с определени привилегии и по-различно отношение от страна на прекият ръководител. Това почти винаги води след себе си проблеми както за ръководството, така и в екипа. Не бива да се допуска създаването на групички в екипите, които да се дразнят и боричкат при всеки удобен момент. Това води до безсмислени конфликти и бавното и мъчително вземане на решения от страна на екипите. Промените: Почти в нито една компания, служителите не обичат промените, каквито и да са те. Много е важно ръководителят да накара подчинените си да приемат промяната за тяхно добро и доброто за компанията. Това се постига изключително лесно, тогава, когато служителите участват пряко или косвено в промяната по някакъв начин и когато ясно се покаже какви резултати биха се постигнали с промяната. Мениджърът трябва да вярва на подчинените си. Подбирайте персонала си така, че да може да се разчита на него. Никога няма да успеете да свършите всичко сами и не може да вземате всяко решение. Оставете подчинените си да вземат решения за ежедневните проблеми. Делегирайте права и задължения на подчинените си така, че да се съсредоточите към резултатите за по-дълъг период. Вашите мисли трябва да са заети с това – какво може да се подобри, как да се подобри и като цяло как да увеличите печалбите. Намерете ментора в екипа с който управлявате. Това обикновено е човекът с най-голям опит в екипа и човекът който е приеман от останалите като лидер в екипа. Справите ли се ментора, справили сте се и с останалите от екипа.

Работете така като искате да работят вашите подчинени.